Porada vedení AHL

24.02.2015 08:22

Porada vedení AHL

Dne: 22.2.2015

Přítomní: Botek Roman, Jurišta František, Jurišta Marek, Ides Jiří, Stašek Lukáš, rozhodčí

Projednávané body:

- kontumace zápasu Batykáči – Moravský Písek

- play off + play out

- aktualizace stanov AHL

- zápisy o utkání

- stopky pro nejtrestanější hráče

 

Kontumace zápasu Batykáči : Moravský Písek

Tento zápas byl dodatečně kontumován ve prospěch Mor. Písku. Z důvodu špatně vyplněného zápisu týmu Batykáčů. Bohužel tato kontumace zapříčinila posun na 1. místě po základní části a tudíž Prezidentský pohár bude dodatečně předán týmu Moravský Písek. Vedení AHL se tímto omlouvá týmu Plameny Vnorovy, kterému byl Prezidentský pohár mezitím předán.

 

Play off, Play out

V letošní sezóně se bude hrát play off systémem: 1 – 8, 2 – 7 ….. čtvrtfinále a semifinále na 2 zápasy, o 3. místo a finále na jeden vítězný zápas. V případě stejného výsledku ve čtvrt a semi finále (např 3:2 a 2:3) bude rozhodovat o postupujícím lepší skóre ze základní části. Na všech zápasech play off budou přítomni 2 rozhodčí, z toho vyplývá vyšší cena za zápas. Rozpis zápasů viz odkaz na www.

 

Aktualizované stanovy platné ihned: 

 

1. Hráči

1. Amatérská hokejová soutěž byla založena a je určena především pro hráče amatérského původu. Všichni hráči a rozhodčí vstupují do soutěže na vlastní nebezpečí.

2. Počet hráčů v týmu je stanoven na 20 hráčů + brankaři. Počet brankářů není omezen.

3. Hráč musí mít kompletní hokejovou výstroj.

4. Součastní registrovaní hráči všech kategorií žákovské, dorostenecké, juniorské a seniorské nemůžou hrát amatérskou hokejovou soutěž (dále jen AHS). Start těchto hráčů je v soutěži zakázán.

5. Bývalým hráčům,kteří již nejsou registrováni můžou hrát AHS, pokud hráli v žákovské nebo v dorostenecké kategorii. Počet těchto hráčů je omezen a to max. na 5 hráčů v týmu (včetně brankářů od sezony 2015- 2016)

6. Do těchto 5 hráčů jsou započítáni i hráči výkonnostně lepších soutěží jako jsou např. OHL-UH,ZHL,VHL atd.

7. Hráč, který hraje AHS může hrát pouze za jeden tým.

8. Hráč,který je registrován v AHS nemůže hrát jinou amatérskou soutěž.

9. Jinou soutěží se rozumí všechny soutěže i zahraniční,které mají 4 a více týmů, mají oficiální internetové stránky, vedoucí soutěže, stanovené pravidla, soupisky hráčů, jakoukoliv kontrolu hráčů (registrační průkaz,občanský průkaz apod.)statistiku soutěže atd.

10. Půjčování a doplňování hráčů v průběhu sezony je zakázáno. Výjimkou jsou dlouhodobě zranění brankáři .Odst. 3. Výjimečné situace.

11. Bývalí registrovaní hráči Krajské soutěže,kteří dovrší v soutěžním ročníku 50 let, můžou hrát AHS. V týmu může hrát max.1 hráč. Součet nesmí pořád přeskočit 5 hráčů.

12. Bývalí hráči žákovské a dorostenecké kategorie, kteří byli registrováni druholigovém, prvoligovém a extraligovém klubu mají zakázáno hrát AHS,

(platí od sezony 2015 – 2016)

13. Rozhodčí má povinnost fyzicky podle registraček zkontrolovat všechny hráče obou týmů před započetím zápasu

 

2. Brankáři

1. Počet brankářů v týmu je stanoven v odstavci 1.2.

2. Brankář musí mít kompletní brankářskou výstroj.

3. Pro brankáře platí stejná pravidla jako pro hráče.

 

3. Pravidla

1. Hraje se bezkontaktně dle žákovské kategorie.

2. Bezkontaktně znamená,že hráč nemůže hrát na tělo protihráče nikde na hřišti.

3. Za hru tělem se nepovažuje souběžná jízda hráčů podél hrazení a mimo něj.

4. Ostatní pravidla jsou stejné jako u ledního hokeje.

 

4. Výjimečné situace

1. Při výjimečné situaci to znamená dlouhodobé zranění hráče,který již nenastoupí do soutěže je možné za tohoto hráče doplnit soupisku ,ale se svolením vedení AHL.

2. Nový hráč nemůže být s kategorie žáků, dorostenců ani žádné jiné soutěže. Nový hráč může být pouze amatér. Tým může tuto výjimečnou situaci využít pouze jednou.

3. V případě zranění všech brankářů v týmu je možné povolat náhradního brankáře.

4. O této výjimečné situaci musí být vedení AHL informováno (tel.email.osobně). Tým, kterého se tato situace týká se musí tuto skutečnost oznámit před zápasem. Jméno náhradního brankáře bude uvedeno v zápise o utkání.

5. Náhradní brankář nemůže být registrovaný v naší soutěži a taktéž jako u hráčů nemůže být s kategorie žáků ani dorostenců.

 

5. Kontumace zápasů

1. Za porušování pravidel soutěže odst.1. hráči. odst. 2.brankáři. odst. 4.výjimečné situace bude tým potrestán kontumací zápasů.

2. Vyřazený nepovolený hráč odevzdá registrační průkaz.

3. Za tohoto hráče nelze doplnit jiného hráče na soupisku potrestaného týmu.(od sezony 2015 – 2016)

 

6. Tresty

1. Za nebezpečný faul,kde hrozí zranění protihráče bude udělen trest 5 + do konce utkání a potrestanému hráči bude zakázáno hrát 3 soutěžní utkání.

2. Za úmyslný faul se zraněním protihráče ,bude udělen trest 5 + do konce utkání s tím, že potrestanému hráči bude zakázáno hrát 5 soutěžních utkání a hráči budeudělena výstraha a při opakování nebezpečného faulu,kde hrozí zranění protihráče

Ods.6.1.bude hráč vyloučen ze soutěže.

3. Za slovní a fyzické napadaní rozhodčího na ledě i mimo něj bude udělen tentýž trest ods.6.1.

4. Všechny vyšší tresty se budou evidovat a dělat statistika nejtrestanějších hráčů soutěže.

5. Za vyšší tresty bude hráč zpětně potrestán zákazem startu v následujících utkáních. Problémoví hráči budou ze soutěže AHL vyřazeni.

6. Tyto problémové hráče je vedoucí týmu povinen neodkladně řešit. V případě, že tak neučiní bude tuto situaci řešit vedení AHL. Při větším počtu těchto trestů může být hráč vyloučen ze soutěže a v následujícím ročníku mu bude zakázáno hrát AHL.

 

Zápisy o utkání

Každý tým je povinen dodávat originální zápisy o utkání

 

Stopky na zápasy

Vedení AHL se rozhodlo potrestat tyto hráče stopkou na následující utkání:

- Špendlík Bedřich č. 77 – Scorpions – do konce letošní sezóny – za fyzické napadení rozhodčího

- Lekeš Stanislav č. 6 – Bánov – vyhrožování rozhodčímu a několik pokusů o fyzické napadení rozhodčího – stop na 2 zápasy ( 1 už stopku absolvoval)

- Šabršula Marcel č. 10 – Bánov – do konce sezóny za vražení na hrazení (podle nových pravidel 3 zápasy)

 

Další usnesení

Rozhodčí budou tvrdě trestat tvrdé fauly a jakékoliv napadení rozhodčího. Rozhodčí je pán na hřišti. Problémoví hráči nebo celé týmy budou nekompromisně vyloučeni ze soutěže. Tímto udělujeme výstrahu týmu Mor. Písku, kterého zápasy nám odmítají rozhodčí pískat, z důvodu obavy o své zdraví.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode